Monthly Archives: декември 2018

Инфрачервен панел – 600 вата – 120 лв.

[amazon_link asins=’B075K9G7GQ’ template=’ProductCarousel’ store=’reklamno0c-21′ marketplace=’DE’ link_id=’5c67e68b-fca0-11e8-b22b-67e70d4ba5b5′] Инфрачервеният керамичен отоплителен панел е най-новата технология за ефективно и икономично отопление. При консумация на енергия от 600 W / час, панелът предлага две функции: отопление с конвекционално отопление и инфрачервено отопление.Панелът вътре има двуслоен карбонов кристал с керамично покритие и има защита от прегряване. Благодарение на тази негова […]