ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УСПЕХ НА БАЗАТА НА ИНОВАЦИЯТА

ПАТЕНТОВАНИ ПРОДУКТИ

Cartolinea

КОНЦЕПЦИЯТА на СARTOLINEA

Наборът от инструменти за комуникация Cartolіnea е семейство патентовани еднокомпоненти пакети за изпращане по пощата, с дизайн на пощенски картички, които позволяват включването на:
• Брошури и материали като награда за получателя
• Медийни връзки, свързващи дигиталното изживяване

Cartolіnea цели да събере в едно-единствено средство конкретният и осезаем подход на директната поща и гъвкавостта на дигиталната комуникация.
Cartolіnea предоставя естествено интегриране между физическата и дигиталната комуникация чрез комбиниране на:
– ГОЛЯМАТА ИЗДРЪЖЛИВОСТ като традиционни пакети за изпращане по пощата
– МУЛТИКАНАЛЕН подход, поради своето призвание и способност да включва и да се свързва с дигитални инструменти за комуникация